vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Nơi nào bán rẻ - Chúng tôi bán rẻ hơn!
Sản phẩm
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Tiện ích
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh haimaiyeua7555
BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY
   0241 3670 768
   093 915 9999
   098 66 99 516
Email1 : tonxop@gmail.com
Email2 : Thanhtonxop@gmail.com
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngTim viec lam nhanh
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnhtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
Báo giá sản phẩm  
BẢNG GIÁ TONXOP PANEL
Áp dụng
từ ngày 15/4/2013
                              
 Hình ảnh
Mô tả
Đơn giá
(VNĐ)
Lớp Tole có các chiều dày :  0,35.   0,40.   0,45.  0,50 mm
Lớp Xốp -Foam EPS cách nhiệt có các chiều dày : 30,  50,  75, 100, mm
 
TẤM LỢP (TÔN+XỐP +PVC)
*KT :(0,35+30+PVC)mm
*Chiều caosóng30-35mm
*Chiều rộng : 1080mm
*Hiệu dụng: 1000mm
*Chiều dài :  tùy ý.
*Khả năngcách nhiêt gấp 2 lần Tôn mátPU
*Bảo hành : 20 năm .


Đ/M2
TẤM LỢP PANEL
  (TÔN+XỐP +TÔN)

*KT: (0,40+50+0,30)mm
*Chiều rộng : 1080mm
*Hiệu dụng: 1000mm
*Chiều dài tùy ý
*Khả năng cách nhiêt gấp 3 lần Tôn PU
*Tỷ trọng xốp 14-15 kg/m3
    Bảo hành : 20 năm .
 
VÁCH NGĂN (TÔN+XỐP+TÔN)

K/ thước chi tiết:
(0,40+50+0,40)mm
*Chiều rộng:
1060 & 1190 mm
*Hiệu dụng:
1000 mm&1170mm


    

  TẤM TRẦN (TÔN+XỐP +TÔN)

*K/thước chi tiết:    

(0,40+50+0,40)mm

*Chiều rộng :

1060- 1190mm

*Hiệu dụng:

1000-1170mm

*Chiều dài tùy ý

TẤM TRẦN  (TÔN+XỐP )
*KT s/phẩm  dày :30mm
DxR =1200x1200mm
*Liên kết :K/xương trần thả Vĩnh tường
*Thi công : Chưa bao gồm NC +khung xương
*Đặc điểm :Siêu cách nhiệt,Siêu bền
*Tỷ trọng xốp :12-14kg/m3
Bảo hành : 20 năm .

NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TRƯỜNG
*Cấu tạo :S/dụng Tấm Panel Tonxop
 
*Diện tích phòng : 25-1000 m2 /phòng .
 
*Đặc điểm : Tháo lắp di chuyển được
 
*Khả năng cách nhiệt : Siêu cách nhiêt.
 
*Thi công nhanh , bền ,trên nền đất yếu..
 
*Theo kích thước yêu cầu khách hàng
 
*      Bảo hành : 20 năm .

 
 
NHÀ DÃ CHIẾN /CÔNG TRƯỜNG
 
*Cấu tạo :S/dụng Tấm Panel Tonxop
 
*Diện tích phòng : 30-50M2 /phòng .
 
*Đặc điểm : Tháo lắp di chuyển được
 
*Khả năng cách nhiệt : Siêu cách nhiêt.
 
*Thi công nhanh , bền ,trên nền đất yếu..
 
Bảo hành 20 năm .

BẢNG GIÁ XỐP KHỐI ,XỐP TẤM  EPS  FOAM                 

Hình ảnh

Mô tả

Đơn giá

       (VNĐ)

XỐP KHỐI ,  XỐP TẤM EPS

                                                               

                                      

                           

 

 

       XỐP KHỐI -XỐP TẤM -BLOCK

      *K/thước Blok :(6000x1220x630)mm

      *Chiều rộng : 1220mm

      *Chiều dài : 6000mm

      *Chiều dày: 630mm

      *Cắt dày theo yêu cầu khách hàng

      *Tỷ trọng xốp 8-12kg/m3 

      *ứng dụng mọi lĩnh vực xây dựng

      (Xốp chống cháy tỷ trọng16kg-40kg/m3b/giá cụ thể từng đơn hàng.)


  0939 15 9999
-098579 8888
.
 

 

Dự án tiêu biểu
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh

Mua hang truc tuyen
NHÀ MÁY SẢN XUẤT TONXOP PANEL VIỆT -MỸ
Bán hàng NM TT Gia Bình H-Gia Bình T-Bắc Ninh - (0241) 3 670 768 / 3 670 779 - Fax: 3 670 769
Bán hàng Trực tuyến : - 093 915 9999 - 098 6699516 -0964 362 173 -

www.tonxop.com.vn Email: Tonxop@gmail.com và Email.Thanhtonxop@gmail.com

Power by thiet ke web