vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Nơi nào bán rẻ - Chúng tôi bán rẻ hơn!
Sản phẩm
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Tiện ích
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh haimaiyeua7555
BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY
   0241 3670 768
   093 915 9999
   098 66 99 516
Email1 : tonxop@gmail.com
Email2 : Thanhtonxop@gmail.com
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngTim viec lam nhanh
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnhtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh

Tôn cách nhiá»t 3 lá»p - Sandwich panel

vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnhvách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Tôn cách nhiá»t 3 lá»p - Sandwich panel

TÃN CÃCH NHIá»T LỢP MÃI 3 Lá»P
SANDWICH PANEL
Panel lợp mái tôn 3 lá»p của nhà máy sản xuất Panel Tonxop Viá»t Mỹ có hai loại: má»t là panel cách nhiá»t thông thÆ°á»ng,hai là panel cách nhiá»t chá»ng cháy -

Chiá»u rá»ng

1080mm - hiá»u dụng sau khi lắp Äặt - 1000mm

Chiá»u dài

Theo yêu cầu của khách hàng mua
Sá» múi: 05 múi - Chiá»u cao múi: 32-35mm

Lõi cách nhiá»t

Xá»p EPS thÆ°á»ng & xá»p EPS không duy trì sá»± cháy - hoặc lõi Polyurethane PU

Cấu trúc

Trên và dÆ°á»i lá»p: thép tấm màu mạ sÆ¡n tÄ©nh Äiá»n


Äá» dày

Chiá»u dày tôn mạ kẽm mạ  màu: -0,40-0,45-0,50-0,55-0.6m 
Chiá»u dày sản phẩm: 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

Tá»· trá»ng xá»p cách nhiá»t

Xá»p EPS 12kg/m3 - 40kg/m3 PU - 40kg/m3

Glass wool 48kg - 64kg/m3

Màu sắc 

Màu theo bảng màu.

Tuá»i thá»

30 ~ 35 nÄm

Ứng dụng

Lợp mái  nhà xÆ°á»ng, tÆ°á»ng bao các nhà xÆ°á»ng công nghiá»p, nóc tòa nhà  nhà máy, kho tàng, phòng triá»n lãm, nhà thi Äấu  trÆ°á»ng há»c...vv

Sản phẩm tôn mát Äã cung cấp cho cho Tập Äoàn Sam Sung, Tập Äoàn Hoà Phát, Dá»t may Viá»t Nam ...vv.


                                                               TẤM LỢP
                                                           EPS ROOF PANEL

tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat

Tôn xá»p lợp mái 3 lá»p  có 2 loại : (Tôn+xôp+Tôn ) và (Tôn+Xá»p +pvc )
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
Phụ kiá»n vít tá»± khoan và chụp PVC liênkết mái tôn mái và tÆ°á»ng bao che bên ngoài
Äảm bảo tuyá»t Äá»i không gây thấm nÆ°á»c

tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat


tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat

Chụp mÅ© PVC chá»ng nÆ°á»c mÆ°a


tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat


tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat

Cung cấp và thi công 10.000m2  Panel Tonxop
Siêu chá»ng nóng thá»±c hiá»n tại nhà máy SEONG JY VINA


tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat

12000 m2  Panel Tonxop cung cấp cho
Nhà máy sản xuất linh kiá»n Äiá»n tá»­ - Bắc Ninh 6/2008


 
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat

Mặt dÆ°á»i mái nhà có lá»p tôn dày 0,35-0,40 mm
 tạo thành lá»p trần chá»ng côn trùng -siêu sạch, siêu bá»n và Äạt thẩm mỹ cao


B05
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
B04
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
B03
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
B01
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
Y02
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
Y01
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
W01
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
R01
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
G06
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
G04
tôn mát, tôn cách nhiá»t, tonmat
  

Xem phản hồi   

 

 

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm khác
 
Dự án tiêu biểu
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh

Rao vat mien phi
NHà MÃY SẢN XUẤT TONXOP PANEL VIá»T -MỸ
Bán hàng NM TT Gia Bình H-Gia Bình T-Bắc Ninh - (0241) 3 670 768 / 3 670 779 - Fax: 3 670 769
Bán hàng Trực tuyến : - 093 915 9999 - 098 6699516 -0964 362 173 -

www.tonxop.com.vn Email: Tonxop@gmail.com và Email.Thanhtonxop@gmail.com

Power by thiet ke web