vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Nơi nào bán rẻ - Chúng tôi bán rẻ hơn!
Sản phẩm
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Tiện ích
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh haimaiyeua7555
BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY
   0241 3670 768
   093 915 9999
   098 66 99 516
Email1 : tonxop@gmail.com
Email2 : Thanhtonxop@gmail.com
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngTim viec lam nhanh
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnhtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh

Nhà lắp ghép kiá»u mái dá»c .

vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnhvách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh
Nhà lắp ghép kiá»u mái dá»c .


NHà GHÃP KIá»U MÃI Dá»C PITCH ROOF ASSEMBLED HOUSE
  Nhà ghép kiá»u mái dá»c là kiá»u nhà ghép má»i kinh tế và thân thiá»n vá»i môi trÆ°á»ng, Äược thiết kế vá»i dàn khung thép nhẹ, tÆ°á»ng bao bá»c Äược lắp ghép từ các tấm tôn không gá» lõi xá»p, dùng há» modul tiêu chuẩn Äá» phân bá» không gian, kết cấu khung Äược liên kết bằng bulong tiá»n lợi cho viá»c lắp ráp và tháo dỡ, Äáp ứng Äược yêu cầu thông dụng chuẩn xác, nhanh gá»n hiá»u quả, tiết kiá»m và bảo vá» môi trÆ°á»ng của các công trình kiến trúc. từ những Æ°u Äiá»m trên chúng tôi muá»n ÄÆ°a các công trình nhà lắp ghép Äi vào má»t lÄ©nh vá»±c sản phẩm Äá»nh hình má»i Äược má» rá»ng hàng loạt, sản xuất tập trung,cung ứng Äá»ng bá», có thá» lÆ°u trữ và tái sá»­ dụng nhiá»u lần.

  Nhà lắp ghép kiá»u mái dá»c có tính thông dụng cao dá» lắp Äặt và tháo dỡ, thá»i gian sá»­ dụng lâu, có thá» nhiá»u lần tái sá»­ dụng, tải trá»ng tiêu chuẩn của sàn Äạt 200kg/m2, có thá» chá»u Äá»ng Äất cấp 7.

   Pitch roof assembled house is the new economical and environment friendly assembled house, designed with light steel frame, enclosing walls are installed from cellular core rustless plate,using standard module system to distribute the space, frame construction is binded by bolts which are very convenient to install and disassemble, meet the casual demands exactly and effectively. So, it's very economical and safe for environment of architectural buildings. With above mentioned advantages, we would like to put assembled houses into new shaped products which are serialy expanded, centralized produced, synchronously supplied, strorable and multiple used.
 
 Pitch roof is very common, easy to install and disassemble, longlasting, returnable packaging, standard load of floor reaches up to 200kg/m2, 7th class earthquake resistant
Má»T Sá» HÃNH ẢNH NHà LẮP GHÃP TONXOP

Nhà lắp ghép Tonxop - Khu nhà tập thỠsức chứa 280 công nhân

Nhà lắp ghép Tonxop - khu nhà Äiá»u hành nhà máy giấy Tuyên QuangNhà lÄp ghép TONXOP 3 tầng

Äược lắp Äặt tại Cty Sông Äà ThÄng Long - Lê VÄn LÆ°Æ¡ng - Hà Ná»i


TIN LIÃN QUAN
Nhà lắp ghép - Nhà di Äá»ng Tonxop
Nhà lắp ghép kiá»u mái dá»c.
Nhà lắp ghép - nhà di Äá»ng - Container VÄn phòng
Nhà siêu nhẹ, nhà lắp ghép.


NHà MÃY SX TONXOP PANEL VIá»T -MỸ
TEL: 02413 670 779 - 02413 670 768 FAX: 02413 670 769
MOBILE: 093 915 9999 - 098 579 8888

 

 

 

Xem phản hồi   

 

 

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm khác
 
Dự án tiêu biểu
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòngtôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel, tôn mát, lắp đặt kho lạnh, panel kho lạnh, container văn phòng
tôn xốp,vách ngăn, sandwich panel, tôn cách nhiệt, wall panel,tôn mát, lắp đặt kho lạnh

Rao vat mien phi
NHà MÃY SẢN XUẤT TONXOP PANEL VIá»T -MỸ
Bán hàng NM TT Gia Bình H-Gia Bình T-Bắc Ninh - (0241) 3 670 768 / 3 670 779 - Fax: 3 670 769
Bán hàng Trực tuyến : - 093 915 9999 - 098 6699516 -0964 362 173 -

www.tonxop.com.vn Email: Tonxop@gmail.com và Email.Thanhtonxop@gmail.com

Power by thiet ke web